Iš viso rezultatų:
Pagrindinis

Dirbame su savanoriškais sveikatos draudimais

Pacientai, apsidraudę papildomu sveikatos draudimu Lietuvos ir užsienio draudimo kompanijose, už paslaugas, suteiktas klinikoje, gali mokėti draudimo bendrovės sutartyse numatytomis sąlygomis.
Klinika yra sudariusi sutartis su šiomis kompanijomis:

 • UAB SEB gyvybės draudimu;
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialu;
 • UAB ERGO LIFE INSURANCE SE;
 • UAB Swedbank gyvybės draudimu;
 • AVIVA Lietuva;
 • UAB DK PZU Lietuva;
 • BTA Insurance Company SE fil.Lietuvoje;
 • MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna filialu;
 • AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialu;
 • DK „If P&C Insurance AS“;
 • UAB BONUM PUBLICUM;
 • Mandatum Life Ins. Baltic;
 • Savitar Group LTD;
 • AP COMPANIES;
 • Falck Autoabi OU;
 • Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»);
 • Международная сервисная компания «Balt Assistance».